Nov 142016

Tandvårdsklubben

Tandvårdsklubben har ändrat avgiften pga av ökade kostnader med 10 kr från 55kr till 65 kr från den 1/1 2017.

Aug 192016

Motioner till förbundsmöte

Höstens förbundsmöte genomförs den 23-24 november

Motionstiden till förbundet går ut den 27 september och senast

den 15 september vill vi ha in motionen till Papper s avd. 29

Med hälsningar

Styrelsen

 

Jul 252016

MEDLEMSDIALOG

Medlemsdialog

 

Den 23 j Augusti får vi besök från Förbundet. Den som kommer är Jennie Söderman (ledamot i Pappers Förbundsstyrelse.)

Syftet med besöket är att träffa avdelningens medlemmar och bl.a.

diskutera resultatet Avtalsrörelsen 2016 samt den framkommande Avtalsrörelsen

 1. Ta upp med dem och diskutera alla de fackliga frågor som är just viktiga för dig.

Berätta om vad du tycker om förändringar av ATK regler bl.a.

Maj 312016

AVD 29: s förtroendevalda skyddsombud och representanter i Avd-råd 2016

Skyddsombud/ Ordinarie ledamöter

 Gunnar Viklund 

Tomas Abrahamsson                                     

Leif Berglund

Tommy Olofsson

Lars Sjöström

Vid frånvaro av ordinarie ledamot ansvarar ledamoten att ta kontakt med Skyddsombud/förtroendevald som ersätter vid AU mötet!

 AU-möten 2016.

Onsdag eller torsdag                                                                                                                         

kl: 13:30-15:45

Plats: DK Östra+Västra /styr-babord

        

        24/8                                                                            

12/10  

15/12 

OBS! Vi träffs på Avd 29:s fackexp. 09:00 samma dag

Tillsammans med SO och förtroendevalda för att lyfta övergripande Arbetsmiljöfrågor och övriga samverkansfrågor!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Skyddsombud/Förtroendvalda

 

                                                                                     

 • Leif Berglund                                    Per Nilsson
 • Thomas Lindberg                            Per Andersson
 • Tommy Olofsson                             Gustav Lindahl
 • Joakim Demby                                 Johan Nylund
 • Arek Westermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Gunnar Viklund                Sussanne Jonsson             
 • Ulf Larsson                         Stellan Hermansson
 • Jonas Jansson                   johan Ovemar
 • Stig Hörnlund                   Björn Wännman
 • Koraj Eker                          Johan Lundström            
 • Tomas Abrahamsson      Peter Karlsson

            .  Truckgruppen                 Niklas Strindlund

                                       

Maj 192016

UVA TRÄFF 8/6

UVA träff för förtroendevalda i Avd 29 Pappers

Kallelse skickas till samtliga berörda

Plats : Obbola Folkets Hus

Tid. 8/6

Kl: 07:00-15:45

 Fackliga Hälsningar

 

Apr 142016

Avtal 2016

 

 

Avtalsuppgörelsen

2016-04-01

PRESSMEDDELANDE NYTT AVTAL

Pappers har ett nytt avtal på 2,2 procent. Vi har nått 80 procent av våra avtalskrav och vi är mycket nöjda.

Totalt blir det 608 kr i månaden för våra medlemmar, allt går ut i löneökningar.

Vi har också fått igenom en rätt att gå i delpension från 60 års ålder, vilket ökar friheten för våra medlemmar.

Vi har fått igenom en begränsning om stapling av anställningar, tidigare kunde anställningar staplas i 14 år nu är det maximerat till 4 år innan tillsvidareanställning skall erbjudas. Detta ökar tryggheten för våra medlemmar.

I Arbetsmiljöfrågan skall arbetsmiljö och säkerhet väga tungt för att motverka tvingande dubbelskift.

De lokala löneförhandlingar startar inom kort.