Maj 222017

Medlemsmöte

 

AVD 29: Medlemsmöte 24 maj 2017

 Kl: 16:00

 Obbola Folkets Hus

 Dagordning.

 Mötets öppnande.

 Godkännande av dagordningen.

 Val av två justerare.

 Rapport från lokala löneförhandlingar.

 Övrigt

 AvslutningVälkomna önskar styrelsen              

Apr 072017

Avtalet i korthet

Fredag 31/1 skrevs ett nytt avtal under av Industriarbetsgivarna och Pappers.

Avtalet löper på tre år varav det sista är uppsägningsbart.

Värdet av avtalet är 6,5 % under dessa tre år.

Vi förhandlade ifjol till oss rätten till delpension och fyller nu på ett nytt pensionskonto kallat delpension(DP).

Fördelningen över de tre åren ser ut så här:

2017                    2.0%                   0.2% DP

2018                    1.8%                   0,2% DP

2019                    2.1%                   0.2%DP

Summa              5.9%                   0.6%

I övrigt innehåller avtalet ett antal förbättringar i skrivningar ang. bla entreprenörer och under entreprenörer.

I allmänna anställningsvillkor uppnådde vi förbättrade skrivningar i §3 Anställning,§4 Arbetstid §10Permission och tjänstledighet samt §4 Livsarbetstid.

Apr 032017

Pappers avdelning 29

 

Årsmöte 27 April 2017

 Kl : 16:00

 Plats: Obbola Folkets Hus

 * Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Avd 29 årsmöte 27 april- 2017

Val av Ordförande för år                                                                    2017-2018

Val av två styrelseledamöter för år                                                  2017-2018

Val av Studieorganisatör/styrelseledamot för år                          2017-2018

Val av fem ersättare för år                                                                 2017

Val av Kassör för år                                                                            2017

Val av Förbundsmötesledamot för åren                                        2017-2018

Val av Ordförande revisor för år                                                      2017-2018

Val av Revisor för år                                                                           2017-2018

 

 

 Välkomna önskar styrelsen

Feb 272017

Motioner

Motioner till förbundsårsmötet ska vara inne senast 21 /3 till Förbundet

Och behandlas av Avd 29 senast 17/3

 

 

 

Nov 142016

Tandvårdsklubben

Tandvårdsklubben har ändrat avgiften pga av ökade kostnader med 10 kr från 55kr till 65 kr från den 1/1 2017.

Aug 192016

Motioner till förbundsmöte

Höstens förbundsmöte genomförs den 23-24 november

Motionstiden till förbundet går ut den 27 september och senast

den 15 september vill vi ha in motionen till Papper s avd. 29

Med hälsningar

Styrelsen

 

Jul 252016

MEDLEMSDIALOG

Medlemsdialog

 

Den 23 j Augusti får vi besök från Förbundet. Den som kommer är Jennie Söderman (ledamot i Pappers Förbundsstyrelse.)

Syftet med besöket är att träffa avdelningens medlemmar och bl.a.

diskutera resultatet Avtalsrörelsen 2016 samt den framkommande Avtalsrörelsen

  1. Ta upp med dem och diskutera alla de fackliga frågor som är just viktiga för dig.

Berätta om vad du tycker om förändringar av ATK regler bl.a.