Jan 102018

Skriv motion till Pappers kongress

Hej kära medlemmar!

Vi vill uppmärksamma er på att det är dags att skriva motioner till Pappers kongress, som äger rum i april 2018.

Alla avdelningar och medlemmar har rätt att motionera till kongressen om förbundets framtida hållning i de frågor som behandlas i kongressrapporterna.
Rapporterna finns tillgängliga på förbundets hemsida, www.pappers.se

Motionerna skall vara Pappers avd 29:s styrelse tillhanda senast 19 januari 2018.

Detta för att vi ska hinna behandla motionerna innan de skall skickas till förbundskontoret senast den 25 januari 2018.

/ AVD 29:s styrelse