Nomineringsmöte

Information från Avd 29

 

Avd 29 har haft ett Nomineringsmöte 21/2-2018 på Obbola Folkets Hus

Nomineringsmötet beslutade nominera följande medlemmar till Avd 29 styrelse och övriga nomineringar.

Kassör                                           Johan    Ovemar                              2år                                             Per Nilsson pension)

Styrelseledamot                           Per Andersson                                 2 år

Styrelseledamot                           Thomas Abrahamsson                   2 år

Styrelseledamot                            Ellenor Persson                             2 år                   (Gunnar Viklund pension)

Ersättare                                         Filip Edström                                1 år

Ersättare                                        Andreas Sandlund                        1 år

Ersättare                                        Alexander Höglund                      1 år

Ersättare                                        Patric Sehlin                                  1 år                      (nygammal)

Ersättare                                        Mattias Olsson                              1 år                      (ny)

Samordnande HSO                      Leif Berglund                                3 år                                     (Gunnar Viklund pension)

Samordnande HSO (ers)            Patric Sehlin                                 3 år                                        (ny istället för Leif B)

Revisor                                           Ulf Strömberg                               2 år

Vi har startat upp 2018 löneförhandlingar angående det 2:a året av det treåriga centrala löneavtalet så här ser det ut:

  • 261 kr/mån och ytterligare 261 kr/mån (som ställs till de lokala parternas förfogande)
  • Kommer vi inte överens så höjs lönen med 470 kr7mån och 52 kr/mån som kan fördelas i en lokal förhandling.
  • Övriga lokala krav från nomineringsmötet: 1000 kr/mån, minska utfyllnadstiden med 24 timmar, motionstid betald (i organiserad form) och se över semester som tjänstemännen har i sitt avtal.

Ni är alla hjärtligt välkomna till Avd 29 Årsmöte den 15 mars kl. 16:00 på Obbola Folkets Hus

Styrelsen/Gunnar Viklund