Bemanning expen under sommaren

Hej!

Expen kommer vara stängd nu under semesterperioden. Skulle det ändå vara någonting brådskande kan ni ringa Thomas under första perioden på 090154177 eller Jonas under andra perioden på 090154214.

Expen kommer sen vara bemannad som vanligt med start v.34

Ha nu en trevlig sommar!

ÅRSMÖTE 2021

Plats: Microsoft Teams

När: 29 April, kl. 16:30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Väl mött!

/Styrelsen

 

Möteskallelse har gått ut till jobbmail och/eller privat-mail. Vid avsaknad av detta mail kontakta jonas.jansson@sca.com

Motioner till Förbundet

Vårens Förbundsårsmöte genomförs den 27 maj 2021 digitalt på TEAMS.

Motionstiden till förbundsårsmötet går ut den 26 april 2021.
Motionerna ska om möjligt mailas till: anna.nilsson@pappers.se

Vill man att avdelning.29 ska stå bakom motionen behöver den skickas innan den 15april,
maila då till: jonas.jansson@pappers.se

Coronaviruset och dina rättigheter på jobbet

– CORONAVIRUSET OCH LÖNEN

Vad händer med lönen om du inte kan vara kvar på din arbetsplats på grund av coronaviruset?

Följande gäller:

Om arbetsgivaren uppmanar dig att inte komma till jobbet på grund av smittrisk så har du rätt till lön precis som vanligt, oavsett om arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter eller inte. Du behöver givetvis inte heller ta semester. Däremot har du inte rätt till lön om du själv väljer att stanna hemma utan att göra upp det med arbetsgivaren.

OBS om du är sjuk dvs har symptom ska du stanna hemma dvs ingen sjuknärvaro detta gäller även om du själv tycker att ”det bara är lite snuva”. Är det så gäller sjukskrivning och sjukpenning som vanligt

OM DU KÄNNER DIG SJUK

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19:

Stanna hemma
Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19.

Gå inte till jobbet eller skolan
Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma. Läs mer nedan under rubriken ”Om någon i hushållet är sjuk i covid-19” vad som gäller vid konstaterad covid-19. Ta reda på vad som gäller för testning

OM NÅGON I HUSHÅLLET ÄR SJUK I COVID-19
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.
Läs mer om Covid -19 på Folkhälsomyndigheten om det är något du funderar.

SMITTBÄRARPENNING

Om du är smittad men inte sjuk
Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom.
OBS! det är läkaren som stänger av dig inte någon chef
Förväxla inte smittbärarpenning med sjukpenning.

Källor : LOs information
: Folkhälsomyndigheten
: Försäkringskassan

Pappers avd 29
genom Leif Berglund

Info Coronavirus

Om coronavirus
Haj alla avdelningar

Vi har tagit del av information där arbetsgivare har en mycket tveksam rådgivning vad gäller coronaviruset. Vi har sett att det förekommer uppmaningar om att när en arbetstagare kommit hem från vissa länder, ska stanna hemma. Det är utrikesdepartementet (UD) som avgör om ett land är säkert att resa till eller inte, inte arbetsgivaren.

Att vara hemma utan lön är inget arbetsgivaren har rätt att kräva, antingen så är du sjuk med läkarintyg eller så är du frisk och arbetsför och erhåller lön.
Vill arbetsgivaren att någon som varit ute och rest ska vara hemma för att de är rädda för smittspridning så får de betala lön för det.

Är det så att någon medlem blir hemskickad för misstänkt smitta utan lön, kontakta oss på förbundet.
/Mvh
Förhandlarna genom Marcus