Avtal 2023

Lön 

 • 1 April 2023 höjning med 3,6% av de tillsvidareanställdas samlade ordinarie lön.
 • Nytt för 2023 är att lönepotten räknas ut lokalt, och den hamnade på 204 704 kr beräknat på 181 stycken tillsvidareanställda.
 • Krontal/person 1131 kr. Med ÅRD 1216 kr.
 • Lönegrad A1 och A2 höjs ej i lönerevisionen, detta utrymme flyttas till ordinarie lönepott. 
 • Fördelning av lönepott.
   • Stupstock 2023 80/20
   • Garantihöjning 1071 kr
   • Befattningstillägget för följande befattningar höjs med krontal; Elektriker 1000 kr, Automation 300 kr, Mekaniker (Team) 1000 kr och Rullmaskin, 300 kr.
 • Övriga tillägg höjs med 3,6%
 • Grundlönen höjs till 25 000 kr.
 • Justering av lön för kollegor med samma befattning.
 • Den totala höjningen blev från 3,6 till 3,957% plus OB-höjningen.

 

Kompledighet

 • Nya regeln §4C mom. 1 avseende rätt att välja kompensationsledighet träder i kraft 1/4 2024.
 • Nya regeln §4C mom. 2 avseende rätt att spara till ”kompbank”.
  – Komptak 120 timmar (träder i kraft 31/12 2024).
  – Överskjutande kompsaldo kan väljas att avsättas till pension.
  – Pension uppräkning 5% av beloppet av den lön som inte överskrider 7,5 IBB.
  – Pension uppräkning 30% av beloppet av den lön som överskrider 7,5 IBB.
 • Nya regeln §4C mom. 3 utläggning av sparad kompensationsledighet.
 • Nya regeln §4C mom. 4 återföring av kompledighet höjs till 150 timmar.
 • Nya regeln §4C mom. 5 Om nationaldag, 6 juni, infaller på en lördag eller söndag utgår kompensationsledighet i motsvarande grad för anställda i intermittent och dagarbete.

 

OB-ersättning

 • Nya regeln §8 mom. 1C, Höjd OB-ersättning dag före storhelg.
  – Fast OB höjs till 26% (24,85%) för 3-skift.
  – Fast OB höjs till 21,41% (20,5%) för Renseriet med 5-skift.
  – Även de som har beredskap och jobbar eftermiddag berörs av höjningen.

 

Livsarbetstid ATK

 • Nya regeln §7 mom. 1,3 och 6, avseende Livsarbetstid träder i kraft 1/4 2023.
 • I löneunderlaget ingår numera all lön. Dvs. OB, övertid, sjuklön,
  semesterersättning, osv.
 • Avsättning med 3,5% av löneunderlag.
 • Dubbla uträkningar 2023, en från 1/1 till 31/3. Samt 1/4 till
  31/12.
 • Anger man ej hur man vill att ATK skall användas, går den med
  automatik till pension.
 • Inskränkning i rätten till förläggning av ledighet med ATK
  – Huvudsemesterperiod juni-augusti samt större planerade UH-stopp.

 

Semesteruppdelningsersättning

 • Gäller från 1/4 2023
 • Semesteruppdelningsersättning höjs från 243 kr år
  2023 till månadslön/50.

 

Tretimmarsregeln

 • Justering av tretimmarsregeln gäller från 1/4 2023.
 • Kommer fortsättningsvis INTE att gälla vid arbetsplatsträffar,
  skiftlagsträffar, information och utbildningar i anslutning till
  ordinarie arbetstidens början.

Timanställning

 • Arbetsgivaren har framfört ett önskemål om timanställning
  vid korttidsfrånvaro som ej kan ersättas med ordinarie
  personal.
   – En arbetsgrupp skall tillsättas.

Friskvård

 • Önskemål om att träna i anslutning till arbetet på
  betald arbetstid (friskvårdstimme).
   – Arbetsgivaren föreslår att FRIO tillsammans med
     Säkerhetspelaren föreslår satsningar för att främja
     hälsan.

 

Vid eventuella frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen! 

 

 

 

Expen stängd under sommaren

Expeditionen kommer vara stängd nu under sommaren. 

Vid eventuella frågor, kontakta:

V25-28 Andreas Sandlund, vice ordförande, 072-1459805

V29-32 Jonas Jansson, ordförande, 070-2332105

Vi siktar på att bemanna expen som vanligt igen V33!

Ha en trevlig sommar! 🙂 

 

Bemanning expen under sommaren

Hej!

Expen kommer vara stängd nu under semesterperioden. Skulle det ändå vara någonting brådskande kan ni ringa Thomas under första perioden på 090154177 eller Jonas under andra perioden på 090154214.

Expen kommer sen vara bemannad som vanligt med start v.34

Ha nu en trevlig sommar!

ÅRSMÖTE 2021

Plats: Microsoft Teams

När: 29 April, kl. 16:30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Väl mött!

/Styrelsen

 

Möteskallelse har gått ut till jobbmail och/eller privat-mail. Vid avsaknad av detta mail kontakta jonas.jansson@sca.com

Motioner till Förbundet

Vårens Förbundsårsmöte genomförs den 27 maj 2021 digitalt på TEAMS.

Motionstiden till förbundsårsmötet går ut den 26 april 2021.
Motionerna ska om möjligt mailas till: anna.nilsson@pappers.se

Vill man att avdelning.29 ska stå bakom motionen behöver den skickas innan den 15april,
maila då till: jonas.jansson@pappers.se

Coronaviruset och dina rättigheter på jobbet

– CORONAVIRUSET OCH LÖNEN

Vad händer med lönen om du inte kan vara kvar på din arbetsplats på grund av coronaviruset?

Följande gäller:

Om arbetsgivaren uppmanar dig att inte komma till jobbet på grund av smittrisk så har du rätt till lön precis som vanligt, oavsett om arbetsgivaren kan ge dig arbetsuppgifter eller inte. Du behöver givetvis inte heller ta semester. Däremot har du inte rätt till lön om du själv väljer att stanna hemma utan att göra upp det med arbetsgivaren.

OBS om du är sjuk dvs har symptom ska du stanna hemma dvs ingen sjuknärvaro detta gäller även om du själv tycker att ”det bara är lite snuva”. Är det så gäller sjukskrivning och sjukpenning som vanligt

OM DU KÄNNER DIG SJUK

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19:

Stanna hemma
Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19.

Gå inte till jobbet eller skolan
Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det inte är i konstaterad covid-19. Vid konstaterad covid-19 i hushållet ska alla vara hemma. Läs mer nedan under rubriken ”Om någon i hushållet är sjuk i covid-19” vad som gäller vid konstaterad covid-19. Ta reda på vad som gäller för testning

OM NÅGON I HUSHÅLLET ÄR SJUK I COVID-19
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.
Läs mer om Covid -19 på Folkhälsomyndigheten om det är något du funderar.

SMITTBÄRARPENNING

Om du är smittad men inte sjuk
Du kan ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en sådan sjukdom.
OBS! det är läkaren som stänger av dig inte någon chef
Förväxla inte smittbärarpenning med sjukpenning.

Källor : LOs information
: Folkhälsomyndigheten
: Försäkringskassan

Pappers avd 29
genom Leif Berglund