Info Coronavirus

Om coronavirus
Haj alla avdelningar

Vi har tagit del av information där arbetsgivare har en mycket tveksam rådgivning vad gäller coronaviruset. Vi har sett att det förekommer uppmaningar om att när en arbetstagare kommit hem från vissa länder, ska stanna hemma. Det är utrikesdepartementet (UD) som avgör om ett land är säkert att resa till eller inte, inte arbetsgivaren.

Att vara hemma utan lön är inget arbetsgivaren har rätt att kräva, antingen så är du sjuk med läkarintyg eller så är du frisk och arbetsför och erhåller lön.
Vill arbetsgivaren att någon som varit ute och rest ska vara hemma för att de är rädda för smittspridning så får de betala lön för det.

Är det så att någon medlem blir hemskickad för misstänkt smitta utan lön, kontakta oss på förbundet.
/Mvh
Förhandlarna genom Marcus