Motioner till Förbundsmötet

Höstens förbundsmöte genomförs 21-22 november 2018 på Vidbynäs Gård och konferens. Motionstiden till förbundsmötet går ut den 24 september.

Med hälsningar
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet