Skyddsombud

 

Vi har flera skyddsombud runt om fabriken som hjälper till att samverka mellan arbetstagare och arbetsgivare för att vår arbetsplats ska vara så säker som möjligt, en plats där du ska kunna jobba hela ditt verksamma arbetsliv. Skyddsombuden hjälper gärna till om du behöver någon att vända dig till när det kommer till säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.

 

 

AVD29 PAPPERS SKYDDSOMBUD 2022-

SHSO – Sammankallande Huvudskyddsombud

Andreas Sandlund

 

 

 

HSO – Huvudskyddsombud

SO – Pappersbruk

Ellenor Persson (Pappersbruk)

Thomas Abrahamsson (Returfiber)

Örjan Boström (Förråd)

Tobias Fjälkebrandt (Rullmaskin)

Gustav Lindahl (IMM)

Joakim Gyllander (Rullmaskin)

Arek Westermark (Energi)

Isak Löfgren (Rullmaskin)

Vakans (Underhåll)

Daniel Strömberg (Pappersmaskin)

 

Jonas Jansson (Pappersmaskin)

 

Fredrik Johansson (Pappersmaskin)

 

Niklas Strindlund (Interna

transporter/PM)

 

Johan Lindström (Interna transporter)

 

SO – Underhåll

 

SO – Massabruk

Jonas Lundström (EL)

Tomas Lindberg (ÅC2)

Andreas Nylund (MEK)

Stefan Olsson (ÅC2)

Mattias Hållström (MEK)

Tobias Höök (SP2)

Ludvig Karlsson Engman (Instrument)

Johan Nylund (Renseri)

 

Joel Fredriksson (Renseri)

 

Adam Edström (Kokeri)

 

Joel Andersson (Kokeri)

 

Tobias Lundberg (Kokeri)

 

Manfred Thurén (IMM)