INFORMATIONSTRÄFF

Plats: Obbola Folkets Hus

Datum: 27 Februari

Tid: 16-18

 

Informationsträff gällande:

1.           Nya lönesystemet EA.

2.           De centrala löneförhandlingarna

 

Ersättning kommer att utgå enligt UVA.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

 

Eftersom kortvarsel sprid till era kamrater!

 

Välkomna! / Styrelsen

 

Arbetstidskonto (ATK)

Här följer en kort information om vad som gäller.

3,5 % av din lön avsätts till det individuella arbetstidskontot.

 

Arbetsgivaren skall före januari månads utgång året efter respektive avsättningsår lämna

uppgift till de anställda om storleken på de avsättningar som gjorts för var och en.

Avsättningen till arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.

 

För nyanställd gäller att vid de fem första åren, skall dock avsättningen tas ut som pensionspremie.

Efter det att den anställde fått uppgift om storleken på det under året avsatta beloppen, skall hon/han under februari månad underrätta arbetsgivaren om hur det avsatta beloppet skall utnyttjas. Man har rätt att fördela sitt tillgodohavande mellan flera alternativ.

 

Avsättning till pensionspremie:

För anställda som önskar att avsatta medel skall användas till pensionspremie gäller följande:

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avstämningstidpunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % av den för pensionspremie avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterade pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (ibb).

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 ibb.

* För anställd, för vilken, vid avsättningstidpunkten 1 januari, inbetalning till Avtalspension SAF-LO, ej längre sker, inbetalar arbetsgivaren enligt första strecksatsen denna punkt.

 

För ytterligare information – Se Kollektivavtal § 4, eller kontakta expeditionen.

Avslutad röstning!

 

Röstningen är nu avslutad för hjullastargruppen.

Röstningen är räknad med röstsiffrorna

8 stycken JA
4 stycken NEJ.

Vilket innebär att 12 timmars fredagar har gått igenom.

Rösträknare Jonas Jansson och Johan Ovemar.

 

Övergången till schema B blir Vecka 8.

Skift 1 startar att jobba 12 timmars natt fredag den 21 februari

Skift 4 jobbar 12 timmars förmiddag fredag den 21 februari.

 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta

Mikael Lindberg 070-2208545

Thomas Abrahamsson 070-5528827

Fackexpeditionen

Pappers fackexpedition har ny flyttats till SCA-baracken. Vi håller till på bottenvåningen i yttre änden mot norr. Skyltat inifrån, framöver ska det gå att komma in via egen dörr utifrån (ej slutförd).

Under nästa vecka (v51) kommer vi finnas här till och från. Gå in via fliken kontakt och hör av er om vi inte finns på plats. Öppettiderna börjar om som vanligt igen v2.

Tills dess önskar vi er alla en god jul och gott nytt år!

SHSO/AHSO konferens RUNÖ 2019-09-25

24-26 september har datumet varit för mig från Obbola för denna konferens som genomförs vartannat år. Vi är nu cirka 30 stycken ombud från olika pappersbruk i Sverige. Tidigare denna månad har ytterligare en sådan genomförts då övriga ombud genomfört detta. Nu har två dagar fyllda till bredden genomförts till största delen av representanter från arbetsmiljökommittén. Vi har under dessa två dagar träffat en representant från Industriarbetsgivarna som berättat om den partssamverkan som sker gentemot Pappers när det gäller arbetsmiljö. Båda parter intygar att det är ett givande arbete som fungerar bra.

Vi har också fått en dragning av Helle Klein chefredaktör på tidningen Dagens Arbete. (DA) Hon gjorde reklam för en ny arbetsmiljötidning som riktar sig till skyddsombud. Den kommer att innehålla artiklar och som hon sa ”tips och trix” som vi ombud kommer att kunna dra nytta av.

Vår fortfarande ganska nya Ordförande Pontus har också varit här och pratat om bland annat kommande avtalsrörelse och avtalskrav. Där ville han ha vår hjälp att försöka motivera en del av bruttolistan som arbetsmiljörelaterade.

Vi har även fått en duvning med rollspel gällande MTO utredningar som byggde på autentiska fall som kommittén levererade till oss ombud där fick olika roller. Jag själv fick spela skyddsombud och övriga blev då den skadade, arbetsledare eller avdelningschefer. En övning som var givande för framförallt den som inte hört talas om MTO utredning tidigare. Detta leddes med bravur av Magnus Dahlberg och Michael Gylfe.

Vad morgondagen har att erbjuda återstår att se men det blir mer MTO och någonting gällande kemikalier har jag hört i korridoren. Jag får se vad det blir. Jobba försiktigt och tänk er för en gång till om det behövs.

Leif Berglund SHSO / fritt efter Peter Karlsson Karskäringen

Medlemsmöte

Var: Obbola Folkets Hus
När: 24 oktober, kl 16-18.

Dagordning:
1. Löneavtal 2019
2. Ung2020
3. Budget Pappers 100-års jubileum
4. Övriga frågor

Kaffe och smörgås.
Väl mött!
Styrelsen Pappers Avd 29

Löneavtal 2019

Hej Kamrater!

Som många kanske redan märkt så har det smugit sig ut en retroaktiv utbetalning av lönedelar på det senaste lönebeskedet, som går att läsa på bl a Kivra för de som har det.

Detta vill styrelsen i Avd 29 särskilt uppmärksamma eftersom att 2019 års avtal EJ är undertecknat av parterna ännu. Detta är gjort ensidigt från företagets sida. Våran andemening har hela tiden varit att arrangera ett medlemsmöte där vi skall gå igenom det nya avtalets alla beståndsdelar, då det är en del förändringar för 2019.

Pappers Avd 29 har alltid hållit det högt att man inte släpper någon information innan avtal är undertecknade och klara, dvs gällande. När avtalet väl är påskrivet kommer ni få ta del av detta här samt på intranätet.

Vid frågor, funderingar så är det bara att komma förbi expeditionen eller slå någon lämplig representant från styrelsen en signal på telefon.

/ Styrelsen