Förbundsordförande Matts Jutterström avgår

Matts Jutterström har efter en längre tids sjukdom beslutat att frånträda sitt uppdrag
som förbundsordförande. Matts kommer att frånträda sitt ordförandeskap i samband
med det ordinarie förbundsårsmötet som hålls i maj månad.

Valberedningens ordförande Peter Östergren är underrättad och valberedningen
kommer skyndsamt att börja sitt arbete. Förbundsårsmötet har att genomföra ett
fyllnadsval fram till nästa ordinarie kongress 2022. Matts kommer fortsatt att stå till
förbundets förfogande men i en mindre krävande roll än den han har i dag.

Med hälsningar
SVENSKA PAPPERSINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET