Matts Jutterström

Det är med stor sorg vi vill meddela att Pappers ordförande Matts Jutterström avled den 11 maj efter en tids sjukdom. Avdelning 29 skänkte 9000kr till minnesfonderna enligt familjens önskemål. Två representanter från Avdelning 29 deltog vid begravning som hölls den 5 juni i Iggesund Folketshus.

Läs mer: www.pappers.se/aktuellt/matts-jutterstrom-avliden