MÖTESPLAN 2019

AVD 29:s SAMMANTRÄDESPLAN 2019

Styrelsemöten                     Medlemsmöten

25/1                                                                           7/3 Nomineringsmöte

7/3    Nytt datum!                                                 4/4 Årsmöte

12/4 Konstitueringsmöte

24-25/5 Verksamhetsplanering

14/6

6/9

18/10

22/11

13/12