Motioner till Förbundsmötet

Har du något du vill förbättra/förändra?

Skriv då en motion till Förbundsårsmötet 2019 som genomförs den 22-23maj.
Motionstiden till Förbundsårsmötet går ut den 27mars och måste därför vara
oss tillhanda senast 25mars.

Behöver du hjälp eller har frågor kontakta Avd 29.