Motioner till Förbundet

Vårens Förbundsårsmöte genomförs den 27 maj 2021 digitalt på TEAMS.

Motionstiden till förbundsårsmötet går ut den 26 april 2021.
Motionerna ska om möjligt mailas till: anna.nilsson@pappers.se

Vill man att avdelning.29 ska stå bakom motionen behöver den skickas innan den 15april,
maila då till: jonas.jansson@pappers.se